Nordmenns syn på norsk NATO-medlemskap 1957-1989

I Valgundersøkelsene ble det stilt spørsmål om synet på NATO-medlemskap fra 1957 til og med 1989-undersøkelsen. Spørsmålet var toleddet. Først spurte man om NATO-medlemskap var noe man hadde en mening om. Svarte man bekreftende, fikk man følgende spørsmål: «Noen er av den oppfatning at vi fortsatt bør holde fast ved NATO-alliansen, mens andre mener at vårt medlemskap bør avvikles. Hva er din mening?» Under vises først oppslutningen om de ulike svaralternativene for alle de spurte. Deretter vises andelen som ønsker å holde fast på medlemskapet etter stemmegiving.