Meningsmålinger for dummies

Meningsmåling, opinionsundersøkelse, gallup, partibarometer: kjært barn har mange navn. Hver dag er man nesten sikker på å bli presentert for en eller annen måling eller undersøkelse som sier noe om hva Ola og Kari Nordmann mener om dette eller hint. Like ofte vil noen av oss rynke på nesen og ha innvendinger mot den den måten målingen er gjennomført på og/eller presentert på. I et lite forsøk på å være mer konstruktiv enn surmaget, har jeg laget en liste med det jeg ser på som fem gode råd for bruken av meningsmålinger. Det vil si, det er egentlig Direktoratet for bekjempelse av uvederheftige meningsmålinger (forkortet DUM), som kommer med disse rådene. De viser blant annet til BBCs interne retningslinjer for bruk av meningsmålinger (se reporting opinion polls). Når det gjelder råd nr. 3, om ikke å kommentere fylkesvise mandatberegninger, gjelder det hvis man ikke har fylkesrepresentative målinger. (se også Kan vi stole på meningsmålinger? , Den vanskelige signifikansen og Påvirkes velgerne av meningsmålinger?