Mandatfordeling for alle partier – stortingsvalgene 1921-2021