LO-medlemmenes stemmegivning 1965-2017

LO-medlemmer har tradisjonelt vært trofaste Arbeiderpartivelgere, eller i alle fall stemt på partier til venstre for sentrum. I de senere år har imidlertid LO-medlemmenes stemmegivning variert mer og vært preget av oppslutning også om partier på høyresiden. I 2001, da Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste stortingsvalg siden 1924, var det bare 33 prosent av LO-medlemmene som stemte på Arbeiderpartiet. Fire år senere, i 2005, bidro LO-medlemmene sterkt til at Arbeiderpartiet gjenvant noe av sin styrke. Da stemte nesten 48 prosent av dem på Arbeiderpartiet. Ved stortingsvalget i 2017, som var det nest dårligste valgresultatet etter 1924, var oppslutningen blant LO-medlemmer nesten like lav som i 2001, med 38 prosent.