LO-medlemmenes stemmegiving

I 1969 stemte tre av fire LO-medlemmer på Arbeiderpartiet. Oppslutningen om Høyre var tilsvarende lav (i underkant av 7 prosent). I 2021 stemte 36 prosent av LO-medlemmene på Arbeiderpartiet, mens 13,5 prosent stemte på Høyre. I Valgundersøkelsene kan vi følge LO-medlemmenes stemmegivining helt tilbake til 1965, i alt 15 stortingsvalg. I 2005 spilte LO-medlemmene en viktig rolle for at Arbeiderpartiet gjenvant stillingen etter «katastrofevalget» i 2001. Valget i 2021 var imidlertid enda svakere, og partiets dårligste valg siden 1924.