Konflikt og opinion. En studie av stortingsvalget 1993

Denne boken er basert på valgundersøkelsen i 1993 og viser hvordan velgerne stilte seg til en lang rekke stridsspørsmål, og hvilken betydning dette hadde for stemmegivningen. Boken gir en nøkkel til å forstå ikke bare dette valget, men også velgeratferd i et større perspektiv. Ikke minst viser boken hvordan innvandringskritiske holdninger vokste fram fra slutten av 1980-årene. Boken er skrevet av Bernt Aardal og Henry Valen og ble utgitt av NKS-Forlaget i 1995.