Den norske valgordningen

Les om hvordan den norske valgordningen fungerer ved stortingsvalg.

Kategorier

Hva er en listestemme?

Ved kommunestyrevalg er det ikke antall avgitte stemmer (stemmesedler) som er utgangspunkt for beregningen av mandater til partiene, men listestemmer.

Les mer