Den norske valgordningen

Les om hvordan den norske valgordningen fungerer ved stortingsvalg.

Kategorier

Forslag til ny valglov

Valglovutvalget har nettopp levert sitt forslag til ny valglov. I mediene har det vært mye oppmerksomhet rundt flertallets forslag om

Les mer

Hva er en listestemme?

Ved kommunestyrevalg er det ikke antall avgitte stemmer (stemmesedler) som er utgangspunkt for beregningen av mandater til partiene, men listestemmer.

Les mer