Publikasjoner

Kategorier

I valgkampens hete

Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.). Mediene spiller en avgjørende rolle i moderne valgkamper. Boken studerer samspillet mellom

Les mer

Økonomi, ideologi og strategi

Økonomi, ideologi og strategi. En komparativ analyse av EF-debatten i norske og danske organisasjonstidsskrifter 1961-72, er Bernt Aardals magistergradsavhandling ved

Les mer