Valgforskning

Her finner du rapporter fra valgundersøkelser, publikasjoner med mer.
Se også Valgforskningsprogrammets hjemmeside

Kategorier

Økonomi, ideologi og strategi

Økonomi, ideologi og strategi. En komparativ analyse av EF-debatten i norske og danske organisasjonstidsskrifter 1961-72, er Bernt Aardals magistergradsavhandling ved

Les mer