Valgforskning

Her finner du rapporter fra valgundersøkelser, publikasjoner med mer.
Se også Valgforskningsprogrammets hjemmeside

Kategorier

Politisk geografi

Motsetningen mellom sentrum og periferi er kanskje den eldste politiske skillelinjen i Norge. Partienes oppslutning har opp gjennom årene variert

Les mer

I valgkampens hete

Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.). Mediene spiller en avgjørende rolle i moderne valgkamper. Boken studerer samspillet mellom

Les mer