Valgforskning

Her finner du rapporter fra valgundersøkelser, publikasjoner med mer.
Se også Valgforskningsprogrammets hjemmeside

Kategorier

valgforskning.no

Valg og demokrati gjennom årene Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning har siden 1957 gjennomført en stor velgerundersøkelse i forbindelse med

Les mer

Velgervandringer 2017-2021

I de norske valgundersøkelsene blir halvparten av intervjupersonene også intervjuet ved neste valg. På denne måten får man et panel,

Les mer