Valgresultater

Kategorier

Kampen om storbyene

Ved hvert valg er det stor interesse knyttet til valgresultatet i de store byene. Dels fordi byene ofte fungerer som

Les mer

Oppslutning om blokkene

Mens man tidligere delte partiene inn i en «sosialistisk» og en «borgerlig» blokk, er blokkinndelingene i de senere år blitt

Les mer