Valg i Norge

Kategorier

Oppslutning om blokkene

Mens man tidligere delte partiene inn i en «sosialistisk» og en «borgerlig» blokk, er blokkinndelingene i de senere år blitt

Les mer