Kan vi stole på meningsmålingene?

Dette spørsmålet stiller Bernt Aardal og Johannes Bergh i en kronikk i Aftenposten Viten den 21. august 2017. Deres svar er at målingene i hovedsak fungerer godt, men at problemet ligger i måten de tolkes og brukes på. De peker blant annet på at feilmarginer ikke forstås godt nok: «Undersøkelser der man intervjuer et utvalg av befolkningen er aldri helt sikre. Men gitt at alle retningslinjer er fulgt, kan vi tallfeste usikkerheten. Det er det feilmarginen viser til. Men det mange glemmer når man sammenligner to resultater, er at det er feilmarginer for begge resultatene. Man bør derfor beregne feilmarginen for endringene fra forrige måling for alle partier. Eventuelt også hvis man sammenligner resultater fra ulike institutters målinger. Den britiske granskningskommisjonen anbefalte sterkt at man foretok signifikansberegninger for forskjeller og endringer og ikke bare viste til feilmarginene for den siste målingen. Dette er et råd også norske medier bør merke seg», skriver de i kronikken.

Les kronikken her