Kampen om utjevningsmandatene 2016-2017

For å være med i konkurransen om utjevningsmandatene må partiet få minst 4.0 prosent av stemmene på landsbasis. Flere partier ligger relativt nær denne grensen. Med et utvalg på 1000 er feilmarginen 1,2 prosentpoeng for et resultat på 4,0 prosent. Det vil si at et resultat mellom 2,8 og 5,2 prosent ligger innenfor feilmarginen til sperregrensen. På figuren under er 5,2 prosentnivået markert med en grønn linje, mens 2,8 prosent er markert med en rød linje. Figuren viser gjennomsnittlig oppslutning for SV, Venstre, KrF, Sp og MDG fra september 2016 frem til valget 2017.