Hvordan blir en ny valglov til?

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) inviterte fredag 24. mars 2023 til fagseminar om den nye valgloven. Statsråd Sigbjørn Gjelsvik presenterte forslaget til ny valglov og de viktigste endringene. Professor emeritus Bernt Aardal som satt i de to siste valglovutvalgene, snakket om endringene i valgloven over tid, mens Jette Christensen som ledet riksvalgstyret etter valget i 2021 kommenterte sentrale forhold knyttet til valgloven.