Hvor viktig er valgkampen? Mange bestemmer seg sent

Mange velgere venter med å bestemme seg til like før valget. Andelen som sier at de bestemmer seg sent har økt over tid. Den skjøt fart midt på 1980-tallet, og fortsatte å stige helt frem til 2005-valget. Da var det ny rekord: 56 prosent av velgerne brukte valgkampen til å bestemme seg. Ved de påfølgende valgene gikk andelen ned, før den gikk noe opp i 2017. I Valgundersøkelsene kan vi følge denne utviklingen helt tilbake til 1957. Da var det bare 10 prosent som bestemte seg under valgkampen, mens 90 prosent bestemte seg lenge før.