Hvis Alta flytter til Troms, tar de med seg et stortingsmandat

Om ikke lenge skal Altas befolkning gjennom en folkeavstemning si om de ønsker at byen skal endre fylkestilknytning fra Finnmark til Troms når de sammenslåtte fylkene deles opp igjen. Det finnes mange konsekvenser av en slik mulig endring, men ikke alle er klar over at den også vil få følger hvor mange stortingsmandater fylkene vil få.

Mine beregninger viser at Finnmark vil miste et distriktsmandat, mens Troms får et nytt distriktsmandat. Pasientfokus mister da sitt ene mandat, ettersom dette var sistemandatet i Finnmark. For landet som helhet betyr endringen at SV får ett mandat mer enn ved valget i 2021.

I Troms byttes SVs utjevningsmandat ut med et distriktsmandat. I stedet får SV et utjevningsmandat i Telemark på bekostning av Rødt. Rødt får det utjevningsmandatet som ble «ledig» i Troms.

For stortingsrepresentantene betyr dette at Irene Ojala ville miste sin plass, mens Jørn Langeland (SV) ville komme inn. For Rødt ville Tobias Drevland Lund fra Telemark bli byttet ut med Hanne Beate Stenvaag fra Troms.