Hvilket parti har den beste skatte- og avgiftspolitikken?

Faktablad 9-16 gir en oversikt over hvert partis sakseierskap på ulike saksfelt ved de fem siste stortingsvalgene. Faktablad 17- 26 viser hvilke partier som velgerne mener har den beste politikken på hvert saksfelt for seg, ved valgene i 2013 og 2017. Disse vurderingene blir i valgforskningen brukt som mål på partienes troverdighet (sakseierskap) på vedkommende politikkfelt. Det betyr ikke at partiene «eier» saksfeltet for evig og alltid. I flerpartisystemer som det norske viser det seg at partiene kan vinne eller tape sakseierskap over tid.