Hvilken partileder er mest populær?

I Valgundersøkelsene har vi siden 1981 stilt følgende spørsmål: «Hvor vil du plassere (partipolitisk leder) på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker politikeren, mens 10 betyr at du liker politikeren svært godt? Hvis det er en politiker du ikke vet hvem er så bare si ifra.» I noen undersøkelser har skalaen vært 0-100 der 50 markerer midtpunktet, det vil si at man verken liker eller misliker vedkommende. For å kunne sammenligne over tid har vi standardisert skalaen til å gå fra 0 til 100. Figurene under viser hvordan populariteten til partienes ledere varierer over tid. Det er selvsagt ikke de samme lederne som representerer partiene ved disse valgene, men figurene gir likevel en over sikt over hvilke partier som har hatt de mest (og minst) populære lederne.