Hvilke saker er viktigst for velgerne?

Hvilke saker er viktigst for velgerne når de stemmer ved stortingsvalg?  I Valgundersøkelsen stiller vi et åpent spørsmål der velgerne selv oppgir hvilke to saker som har vært viktigst for deres stemmegivning ved valget. Svarene blir så kodet og gruppert i større grupper og saksfelt. Figurene viser de viktigste sakene ved de to siste stortingsvalgene, og hvilke saker som var viktigst for de enkelte partienes velgere i 2021.

Se også:

Bergh, J. & Aardal, B. (red.). (2019). Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Aardal, B. & Bergh, J. (red.). (2015). Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.