Førstegangsvelgernes stemmegivning og valgdeltakelse

Førstegangsvelgernes stemmegivning og valgdeltakelse er interessant fordi den kan gi et forvarsel om det som vil skje ved fremtidige valg. Partier som mister oppslutning blant de yngste velgerne vil være bekymret for å om dette er et signal om at det kommer til å gå dårlig med partiet fremover. De norske valgundersøkelsene dekker perioden 1957 til 2021, altså 64 år. I denne perioden har stemmerettsalderen blitt senket tre ganger. Den ble satt ned til 21 år i 1946, til 20 år i 1967 og til 18 år i 1978. I dag regner vi aldersgruppen 18-21 år som førstegangsvelgerne.