Hva hvis fylkestingsvalget i 2019 hadde vært stortingsvalg?

Når vi nå har lagt kommunestyre- og fylkestingsvalget bak oss, rettes blikket framover mot stortingsvalget i 2021. Selv om det er forskjell på lokalvalg og stortingsvalg, skal vi se hvordan mandatfordelingen på Stortinget ville blitt hvis fylkestingsvalget hadde vært stortingsvalg.  For å gjøre en beregning som er rettet mot valget i 2021, må vi imidlertid ta hensyn til at en del kommuner har skiftet fylke siden forrige stortingsvalg. Vi må også ta hensyn til at det før valget i 2021 skal foretas en ny fylkesfordeling av mandatene (den gjøres hvert 8.år). Vi har derfor bruk de mest oppdaterte tallene for antall innbyggere (per 2019) og foretatt en ny fylkesfordeling. Slik det ser ut i dag ville tre mandater skiftet fylke sammenlignet med valgene i 2013 og 2017. Akershus vil få to mandater til, Oslo ett, mens Buskerud, Møre og Romsdal og Oppland vil miste ett mandat hver. Folkeaksjonen NEi til mer bompenger ville kommet inn med fire mandater: to fra Hordaland og ett fra Oslo og Rogaland.