Hva er valg?

Hvordan definerer man ‘valg’? Hva er det som gjør noe til et demokratisk valg? Noen ganger kan det være greit å ha en definisjon eller en kort oversikt over hva som faller inn under begrepet valg. Denne artikkelen er hentet fra Ø. Østerud, K. Goldmann og ;. Pedersen (red): Statvitenskapelig leksikon (Universitetsforlaget, 1997) og er skrevet av Bernt Aardal.