Hva er en politisk skillelinje?

I STATSVITENSKAPEN griper man ofte til begrepet ‘politisk skillelinje’ når man skal forklare variasjoner i oppslutningen om de enkelte partier. Begrepet ‘skillelinje’ er et av de mest brukte begreper i moderne statsvitenskap, men det er også grunn til å hevde at det er et av de mest upresise og flertydige begreper i faget. Dette gjenspeiler seg dels i forskjellige betegnelser som «cleavage», konfliktlinje, skillelinje, kløft, opposisjon, dimensjon, syndrom, frontlinje, motsetning; dels i ulike oppdelinger som sosial, politisk, strukturell, ideologisk, kulturell, segmentell, askriptiv. I enkelte tilfeller brukes flere av begrepene om hverandre som synonymer. I andre tilfeller bruker man ulike betegnelser for å skille mellom vesensforskjellige egenskaper og kjennetegn ved de respektive ‘skillelinjene’. I denne artikkelen drøftes disse spørsmålene nærmere, i et forsøk på å komme nærmere en mer presis definisjon og forståelse av hva begrepet innebærer.

Artikkelen ble publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 35, no. 2, 1994.