Hva er en listestemme?

Ved kommunestyrevalg er det ikke antall avgitte stemmer (stemmesedler) som er utgangspunkt for beregningen av mandater til partiene, men listestemmer. Det mange ikke er klar over er at slengerstemmene ikke bare har betydning for hvilke personer som blir valgt, men også for mange mandater partiet vinner. Andre partiers velgere får altså innflytelse over hvor mange representanter ditt parti får. Men hva er en listestemme og hvorfor må man gå «omveien» om slike stemmer?