Høyeste og laveste oppslutning for hvert parti

Partibarometrene viser ofte betydelige forskjeller mellom høyeste og laveste oppslutning for enkelte partier. I denne oversikten vises høyeste og laveste nivå for hver måned, samt gjennomsnittet av alle målinger.