Holdning til natur- og miljøvern

I Valgundersøkelsen har vi fulgt holdningene til natur- og miljøvern helt siden slutten av 1970-årene. Dels har vi fulgt velgernes syn på viktigheten av disse spørsmålene, og dels holdninger til en rekke
ulike aspekter knyttet til vern av natur og miljø.