Holdning til EU og miljøvern. To sider av samme sak?

I de siste årene har vi sett en ny utvikling når det gjelder koblingen mellom holdning til miljøvern og norsk EU-medlemskap. Tidligere har EU-motstanden vært relativt stor blant «grønne» partier og velgere. Nå har både Venstre og Miljøpartiet De Grønne programfestet et mer positivt syn på EU-medlemskap, ikke minst begrunnet med at EUs klima- og miljøpolitikk er bedre enn den norske politikken på feltet. Men hvordan ser velgerne på disse spørsmålene?