Gjennomsnittsalder for partienes velgere 1965-2021

Gjennomsnittsalder for partienes velgere ved stortingsvalgene i perioden 1965 til 2021.