Fylkestingsvalg, inkludert Oslo

På valgdirektoratets nettsider (valgresultat.no) oppgis resultatet for fylkestingsvalgene uten at Oslo er tatt med i beregningene. I og med at Oslo er både kommune og fylke blir dette feil, selv om det ikke avholdes et eget fylkestingsvalg.  Under vises valgresultatet for de to siste fylkestingsvalgene, der valgresultatet for kommunestyrevalget i Oslo er med.