Forslag til ny valglov

Valglovutvalget har nettopp levert sitt forslag til ny valglov. I mediene har det vært mye oppmerksomhet rundt flertallets forslag om å beholde de gamle fylkene som valgkretser (et mindretall i utvalgte foreslår at valgdistriktene bør følge de administrative fylkesinndelingene).

  • Et flertall i utvalget foreslår å fjerne arealfaktoren og erstatte den med et minimumsantall på fire mandater i hvert fylke.
  • Et flertall foreslår å redusere sperregrensen til tre prosent (i stedet for fire).
  • Et stort flertall foreslår å innføre personvalg, og da i form av den ordningen som i dag praktiseres ved kommunevalg.
  • Et flertall foreslår også redusere stemmerettsalderen ved lokalvalg til 16 år.

 

Valglovutvalget forslag og diskusjoner finner du i NOU 2020: 6. Frie og hemmelige valg.

Se også det forrige valglovutvalgets innstilling: NOU 2001: 3. Velgere, valgordning, valgte.