Flere velgere på vandring

Henry Valen ga i 1981 ut en bok med tittelen «Velgere på vandring». Det at velgerne skifter parti fra et valg til det neste er med andre ord ikke noe nytt. Velgervandringene økt markant fra midten av 1960-tallet fram mot valget i 1973, for å dempes ned mot begynnelsen av 1980-tallet. I perioden 1985-89 økte vandringene dramatisk, og fortsatte å øke helt fram til valget i 2005. Ved de tre siste valgene har vandringene avtatt noe, selv om nivået ligger høyere enn i perioden før 1985. Rekorden når det gjelder vandringer finner vi ved valget i 2005.