Flere velgere på vandring

Henry Valen ga i 1981 ut en bok med tittelen «Velgere på vandring». Det at velgerne skifter parti fra et valg til det neste er med andre ord ikke noe nytt. Velgervandringene økt markant fra midten av 1960-tallet fram mot valget i 1973, for å dempes ned mot begynnelsen av 1980-tallet. I perioden 1985-89 økte vandringene dramatisk, og fortsatte å øke helt fram til valget i 2005. Mellom 2009-2017 avtok vandringene noe, mens de økte fram mot 2021. Vandringene mellom partier og in og ut av hjemmesittergruppen nådde en ny rekord i 2021. Vandringen mellom partiene alene er imidlertid ikke rekord.