Finnmark kan miste ett mandat ved stortingsvalget i 2025

Tar vi utgangspunkt i folketallet per februar 2023, vil Finnmark kunne miste ett av sine fem mandater ved stortingsvalget i 2025, mens mens Akershus kan få ett mandat til. Ettersom Stortinget nylig har vedtatt en ny regel om at ingen valgdistrikter skal ha færre enn fire mandater, vil Finnmark ikke kunne miste flere mandater. Fortsatt er Finnmark mest overrepresentert når det gjelder antall mandater. Hvis bare folketall skulle telle, ville Finnmark bare få to mandater. Ordningen med arealfaktor har vært kritisert fra flere hold. Et flertall i det siste Valglovutvalget foreslo å vrake ordningen, men ønsket å sikre en minsterepresentasjon på fire mandater.