«Feilmarginen varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng»

Dette forbeholdet står ofte på trykk når mediene publiserer meningsmålinger. Spørsmålet er hvor nyttig denne informasjonen egentlig er. For det første er det uklart om feilmarginene gjelder forskjeller mellom ulike grupper i samme undersøkelse, eller om det gjelder endringer mellom gruppene over tid. Se eksempel nedenfor.