Favoriserer meningsmålingsbyråene noen av partiene?

Noen ganger hevdes det at enkelte meningsmålingsbyråer systematisk gir noen partier høyere – respektive lavere – oppslutning på de månedlige partibarometrene enn de øvrige byråene. Figurene under viser om, og i hvilken grad, dette er tilfelle. Figurene er basert på et gjennomsnittlig avvik for de 12 siste månedene for hvert byrå.