Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget 1983

I denne boken analyserer Henry Valen og Bernt Aardal stortingsvalget i 1981. Boken er utgitt i serien Samfunnsøkonomiske studier nr. 54, Statistisk sentralbyrå, Oslo, 1983. Spørreskjemaet for valgundersøkelsen i 1981 er vedlegg i boken.