Energi og miljø. Nye stridsspørsmål i møte med gamle strukturer

Sammendrag og diskusjon av hovedfunn i Bernt Aardals doktorgradsavhandling fra 1993. Avhandlingens siktemål var å studere spenningsforholdet mellom et partisystem utviklet ut fra helt  andre skillelinjer på den ene side og en voksende miljøpolitisk bevissthet hos befolkningen på den andre. Hovedspørsmålene gjelder 1) Hvordan det norske partisystemet tilpasset seg denne utfordringen, og 2) Hvordan velgerne forholdt seg til spørsmålet om videre energiutbygging kontra vern av natur og miljø. Avhandlingen gir også en oversikt og analyse av partiprogrammenes omtale av energi- og miljøspørsmål helt fra begynnelsen, i tillegg til en oversikt over utredninger, lovgivning og etablering av nye institusjoner.