Endring og kontinuitet. En studie av stortingsvalget 1989

I denne boken analyserer Henry Valen, Bernt Aardal og Gunnar Vogt stortingsvalget i 1989. Boken er utgitt i serien Sosiale og økonomiske studier nr. 74, Statistisk sentralbyrå, Oslo, 1990. Spørreskjemaet for valgundersøkelsen i 1989 er vedlegg i boken.

Les mer.