En måling å glede seg over? Eller kanskje ikke

Hver måned kommer det meningsmålinger som viser hvordan det går med de politiske partiene. I partiene går humøret enten opp eller ned, alt etter hvilken vei målingene peker. For de mediene som betaler for målingene er det viktig å vise at de er verd pengene. Men det er ikke alltid målingene viser det mediene hevder at de viser. Et lite eksempel fra Dagbladets omtale av sin partimåling for november 2020: