Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter

Spørsmålet om å kunne stemme elektronisk i stedet for å møte opp i valglokalet, dukker opp med jevne mellomrom. Mange er ikke klar over at det finnes en omfattende utredning av ulikge spørsmål knyttet til denne type stemmegivning. I 2004 nedsatte Kommunal- og regionaldepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede «om og eventuelt hvordan det bør innføres elektronisk stemmegivning her i landet». Arbeidsgruppen leverte sin innstilling i februar 2006. Innstillingen har typisk nok undertittelen «Utfordringer og muligheter» og finnes både i en norsk og engelsk versjon:

Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter

Electronic voting – challenges and opportunities

Medlemmer av utvalget:

Bernt Aardal – leder, Institutt for samfunnsforskning
Asbjørn Ausland – Oslo kommune
Cort A. Dreyer – Nærings- og handelsdepartementet
Are Vegard Haug – UiO, Jur.fak., avd. for forvaltningsinformatikk
Einar Nødtvedt – Senit Rådgivning AS
Kristian Pinaas – Intentor Solutions AS
Bjørn Erik Rasch – UiO, Institutt for statsvitenskap
Marianne Riise – Kommunal- og regionaldepartementet
Gerhard Skagestein – UiO, Institutt for informatikk
Kristin Thorud Skorpen – Drammen kommune
Kari Aarnes – Trondheim kommune

Rune Karlsen – sekretær, Institutt for samfunnsforskning
Guro Stavn – sekretær, Institutt for samfunnsforskning