Dokumentasjonsrapporter og tabeller fra valgundersøkelsene

Alle stortingsvalgsundersøkelsene siden 1993 er dokumentert i egne rapporter fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Rapportene inneholder også spørsmålsformuleringer og frekvensfordelinger.

Se rapportene: