d’Hondts metode

d’Hondts metode er basert på delingstallene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 osv. Denne metoden gir svært god mandatgevinst for de største listene eller partiene. Overrepresentasjonen for de store listene blir så stor at dette i mange tilfeller oppfattes som et demokratisk problem. d’Hondts metode var i bruk i Norge mellom 1919 og 1952.

La oss vise med et eksempel.