Den politiske tilliten går i bølger

I de norske valgundersøkelsene er det stilt spørsmål om tillit til politikerne helt siden 1973. Undersøkelsene viser at tilliten til norske politikere har gått i bølger. Tilliten sank fram mot 1973, steg fram mot 1977 og holdt seg på samme nivå til 1985. Tilliten sank så mot slutten av 1980-tallet, for så å stige igjen fram mot 1997. I 2001 faller tilliten til sitt laveste nivå, for der etter å stige til det nivået den har hatt ved de fire siste stortingsvalgene. Tilfredsheten med den måten demokratiet virker på har imildier ligget på et svært høyt nivå i hele perioden. Dette er også høyt i internasjonal sammenheng.