Den norske stortingsvalgsordningen og dens politiske konsekvenser

Denne artikkelen gir en oversikt over hovedtyper av valgordninger og utviklingen av den norske valgordningen for stortingsvalg, samt en analyse av den nåværende ordningen med vekt på dens politiske konsekvenser. Sett under ett er den valgordningen som ble vedtatt i 2003 blitt mer partipolitisk proporsjonal enn tidligere, samtidig som den geografiske fordelingen av mandatene er blitt mer systematisk og ikke like skjev som tidligere. Både den nåværende ordning og tidligere ordninger kombinerer elementer som avspeiler ulike prinsipper og hensyn. Dels ønsket om større partipolitisk proporsjonalitet, og dels ønsket om at partisystemet ikke bør fragmenteres. Artikkelen ble valgt ut som den beste artikkelen i 2010-årgangen av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. I den forbindelse er den blitt oversatt til engelsk og publisert i World Political Science Review.

Hva er forskjellen mellom forholdstallsvalg som i Norge og flertallsvalg som i Storbritannia?