Celius – Mandatberegning og oppslagsverk

Celius er et dataprogram (for Windows) som gjør det mulig å foreta mandatberegninger for stortingsvalg, kommunevalg, fylkestingsvalg og sametingsvalg. Alle stortingsvalg etter 1945 er lagt inn i programmet, og man kan legge inn egne data. Programmet regner også ut mandatfordelinger basert på meningsmålinger (hvor treffsikre er slike mandatberegninger?). Man kan endre de fleste bestemmelser i valgordningen slik at man studere konsekvensene for den endelige mandatfordelingen. Programmet er enkelt å bruke og egner seg både for skoleelever/studenter, journalister, politikere, forskere og velgere. (Se skjermbilder av programmet). Programmet distribueres og selges av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

 

Bestill programmet hos NSD