Bernt Aardal

Kategorier

valgforskning.no

Valg og demokrati gjennom årene Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning har siden 1957 gjennomført en stor velgerundersøkelse i forbindelse med

Les mer

Velgervandringer 2017-2021

I de norske valgundersøkelsene blir halvparten av intervjupersonene også intervjuet ved neste valg. På denne måten får man et panel,

Les mer

Partienes sakseierskap

Gjennom partiprogrammer og politiske prioriteringer etablerer partiene et «eierskap» til enkelte saker og saksfelt. Det vil si at velgerne –

Les mer