Bernt Aardal

Kategorier

Kommunestyrevalget 2023

Månedssnitt for partienes oppslutning fram mot kommunestyrevalget 2023. Se også: Gjør noen partier det gjennomgående bedre ved kommunestyrevalg enn ved

Les mer