Bernt Aardal

Kategorier

Politisk geografi

Motsetningen mellom sentrum og periferi er kanskje den eldste politiske skillelinjen i Norge. Partienes oppslutning har opp gjennom årene variert

Les mer

Oppslutning om blokkene

Mens man tidligere delte partiene inn i en «sosialistisk» og en «borgerlig» blokk, er blokkinndelingene i de senere år blitt

Les mer