Bernt Aardal

Kategorier

Oppslutning om blokkene

Mens man tidligere delte partiene inn i en «sosialistisk» og en «borgerlig» blokk, er blokkinndelingene i de senere år blitt

Les mer

Kampen om storbyene

Ved hvert valg er det stor interesse knyttet til valgresultatet i de store byene. Dels fordi byene ofte fungerer som

Les mer

Valgkampene 1989-2021

De siste månedene og ukene før et valg er det stor oppmerksomhet om hva meningsmålingene viser. Her finner du dels

Les mer