Bernt Aardal

Kategorier

Kommunestyrevalget 2023

Månedssnitt for partienes oppslutning fram mot kommunestyrevalget 2023. Se også: Gjør noen partier det gjennomgående bedre ved kommunestyrevalg enn ved

Les mer

Hvordan blir en ny valglov til?

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) inviterte fredag 24. mars 2023 til fagseminar om den nye valgloven. Statsråd Sigbjørn Gjelsvik presenterte forslaget

Les mer

Kampen om storbyene

Ved hvert valg er det stor interesse knyttet til valgresultatet i de store byene. Dels fordi byene ofte fungerer som

Les mer