Norwegian Voters and Parties In a Snap

The Norwegian party system is not easily understood when seen from a foreigner’s perspective. As of now, nine parties are represented in Parliament (Storting). One way of getting to know the parties better is to find out what their voters think are the most important issue, how the voters place themselves on a left-right scale, […]

Meningsmålinger siste måned (stortingsvalg)

Alle partibarometre publisert siste måned og gjennomsnittsberegning. Oversikten oppdateres i slutten av hver måned når alle målingene er på plass. Se arkiv over tidligere målinger.

Ny fylkesfordeling av mandatene i 2021

Endringer av fylkesgrensene og oppdaterte befolkningstall fra 1.1.2020 fører til at fylkesfordelingen av mandater endres foran stortingsvalget i 2021. Tre mandater skifter fylke. Akershus får to mandater til, mens Oslo får ett mandat til. Buskerud, Møre og Romsdal og Oppland mister ett mandat hver. Se også Valget i 2017 ville fått et annet utfall med nye […]

Utjevningsmandater – lettere enn du tror

Mange klager over at det er vanskelig å forstå utjevningsmandatene i den nåværende valgordningen. Særlig er det vanskelig å forstå hvordan man kommer fram til hvor partiene skal få sine utjevningsmandater, altså hvilke fylker «utjevningsrepresentantene» kommer fra. Ofte er det små marginer som avgjør om partiet får sine utjevningsmandater i det ene eller det andre fylket. […]

Valgordningens enkle mysterier – Sainte-Laguës metode steg for steg

Sainte-Laguës metode er en oddetalsmetode hvor man deler partienes stemmetall på 1, 3, 5, 7, 9 osv. alt etter hvor mange mandater hvert parti får. For hvert mandat et parti har vunnet, går man ett steg opp i oddetallsrekken. Metoden er oppkalt etter den franske matematikeren André Sainte-Laguë. I den modifiserte Saint-Laguës metode som brukes […]

Energi og miljø. Nye stridsspørsmål i møte med gamle strukturer

Sammendrag og diskusjon av hovedfunn i Bernt Aardals doktorgradsavhandling fra 1993. Avhandlingens siktemål var å studere spenningsforholdet mellom et partisystem utviklet ut fra helt  andre skillelinjer på den ene side og en voksende miljøpolitisk bevissthet hos befolkningen på den andre. Hovedspørsmålene gjelder 1) Hvordan det norske partisystemet tilpasset seg denne utfordringen, og 2) Hvordan velgerne […]

Profiler i norsk valgforskning: Henry Valen (1924-2007)

Henry Halfdan Valen, f. 20. mai 1924 i Hadsel, Nordland, d. 27. januar 2007 i Oslo. Sammen med Stein Rokkan etablerte Valen Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning. Den første valgundersøkelsen fant sted i forbindelse med stortingsvalget i 1957. Han var tilknyttet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for  samfunnsforskning helt til din død. Valen tok magistergraden i statsvitenskap ved Universitetet […]

Hva er en listestemme?

Ved kommunestyrevalg er det ikke antall avgitte stemmer (stemmesedler) som er utgangspunkt for beregningen av mandater til partiene, men listestemmer. Det mange ikke er klar over er at slengerstemmene ikke bare har betydning for hvilke personer som blir valgt, men også for mange mandater partiet vinner. Andre partiers velgere får altså innflytelse over hvor mange […]

Kampen om storbyene

Ved hvert valg er det stor interesse knyttet til valgresultatet i de store byene. Dels fordi byene ofte fungerer som «utstillingsvindu» for partiets poltikk og dermed gjør både partiet og politikken mer synlig for velgerne. Dels fordi resultatet fra storbyene kan være en pekepinn på hvilken retning valgvinden blåser foran kommende stortingsvalg. Det er imidlertid […]