Andel kvinner på Stortinget 1949-2021

Andelen kvinnelige stortingsrepresentanter har økt gradvis over tid, men kom ikke over 40 prosent før ved valget i 2017. Kvinneandelen har aldri før vært høyere enn i 2021.