Andel kvinner på Stortinget 1949-2017

Andelen kvinnelige stortingsrepresentanter har økt gradvis over tid, men kom ikke over 40 prosent før ved valget i 2017.